Thứ Hai, 3 tháng 6, 2019

Báo TNMT: Quảng Trị: Phát động xây dựng mô hình 'Chống rác thải nhựa' tại đảo Cồn Cỏ

Ngày 3/6, theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Trị cho biết, Sở vừa phối hợp với UBND huyện Đảo Cồn Cỏ tổ chức lễ phát động xây dựng mô hình 'Chống rác thải nhựa' tại đảo.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/chong-rac-thai-nhua/quang-tri-phat-dong-xay-dung-mo-hinh-chong-rac-thai-nhua-tai-dao-con-co-1270163.html

Thả cá giống gây dựng nguồn lợi hải sản ở khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

Theo đó, UBND huyện đảo Cồn Cỏ và Sở TN&MT đã tổ chức phát động phong trào chống rác thải nhựa trên đảo với các hoạt động thiết thực như: Tổ chức ký kết mô hình chống rác thải nhựa giữa Sở TN&MT, huyện đảo Cồn Cỏ, các đơn vị lữ hành du lịch hoạt động tại đảo Cồn Cỏ; xây dựng hệ thống pano tuyên truyền, phát tờ rơi về chống rác thải nhựa; phát động ra quân thu gom rác thải nhựa và vệ sinh trên đảo huy động sự tham gia của các cơ quan, đơn vị, nhân dân trên đảo và khách du lịch ra tham quan đảo; tổ chức hội nghị tập huấn chống thải nhựa cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo; thả cá giống gây dựng nguồn lợi hải sản ở khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ; tặng các thiết bị, dụng cụ vệ sinh môi trường cho huyện Đảo Cồn Cỏ…

Bên cạnh đó, huyện đảo Cồn Cỏ sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các tác hại của rác thải nhựa, vận động cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tham gia thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. Đồng thời, phát động mỗi cán bộ, công chức viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào “Nói không với túi nilon”, “Bỏ rác đúng nơi quy định” do UBND huyện phát động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng túi nilon trên đảo.

Ông Nguyễn Hữu Nam, Phó Giám đốc Sở TN&MT Quảng Trị cho biết: Mục đích xây dựng mô hình “ Chống rác thải nhựa” là nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức của các tổ chức, đơn vị, cá nhân trong công tác bảo vệ môi trường, phát động phong trào chống rác thải nhựa nhằm thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái biển. Đồng thời, tuyên truyền về vị trí, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, đảm bảo phát triển bền vững.

Vệ sinh, thu gom rác thải khu vực biển đảo Cồn Cỏ

Thùng rác vệ sinh môi trường tại đảo Cồn Cỏ

Sở TN&MT tặng các thiết bị, dụng cụ vệ sinh môi trường cho huyện Đảo Cồn Cỏ

Ký kết mô hình chống rác thải nhựa giữa Sở TN&MT, huyện đảo Cồn Cỏ, các đơn vị lữ hành du lịch

Quang cảnh Lễ phát động xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa”

Tiến Nhất

Tìm kiếm:✨

  • Đảo Cồn Cỏ, UBND huyện đảo Cồn Cỏ, TN&MT, Cồn Cỏ, Sở TN&MT Quảng Trị, Kết mô, Nguyễn Hữu Nam, Huyện đảo, Thả cá, Rác thải, Tiến Nhất, Thu gom rác, Nguồn lợi, Nylon, Quảng Trị