Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Báo Một Thế Giới: Chủ tịch tỉnh Quảng Trị đề nghị được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho bản thân

Dư luận tỉnh Quảng Trị đang rộ lên việc ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh ký tờ trình lên Chính phủ đề nghị được phong tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Một Thế Giới, nguồn bài: https://motthegioi.vn/thoi-su-c-66/chu-tich-tinh-quang-tri-de-nghi-duoc-tang-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-cho-ban-than-114717.html

Ông Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (đeo kính)

Để có thông tin đa chiều, chúng tôi liên hệ với ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Chính nói: “Ký thế là đúng quy trình. Trong UBND tỉnh, thì Chủ tịch tỉnh là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh nên ký. Cái đó thông qua hết rồi, Thường vụ đã duyệt rồi, chẳng qua ký là hình thức thôi”.

Văn bản được dư luận nói “tự mình khen mình” mức hạng Nhất do ông Nguyễn Đức Chính ký ngày 23.4.2019 tại tờ trình số 1724/TTr-UBND, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét trình Chủ tịch nước đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hang Nhất cho ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Nguyễn Văn Bổn, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị. Đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng ba cho ông Trần Văn Bền, Chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Trị.

Theo ông Chính, văn bản này ông ký cho các cá nhân khác nữa chứ không phải riêng cá nhân ông. Ban đầu văn bản này đưa lên hệ thống văn bản điều hành của công thông tin điện tử UBND tỉnh Quảng Trị nhưng sau đó nó bị rút xuống “vì ngại dư luận”.

Anh Đức

Tìm kiếm:✨

  • , UBND tỉnh Quảng Trị, Huân chương lao động, Tặng thưởng, Hạng nhất, Hội đồng thi đua, Phong tặng, Chủ tịch tỉnh, Quảng Trị, Tờ trình, Nguyễn Văn Hùng, Đeo kính