Thứ Năm, 13 tháng 6, 2019

Báo GD&TĐ: Quảng Trị ban hành Chỉ thị tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách HSSV

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị ban hành Chỉ thị về việc tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Giáo dục, được chúng tôi tổng hợp từ báo GD&TĐ, nguồn bài: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/quang-tri-ban-hanh-chi-thi-tang-cuong-giao-duc-dao-duc-nhan-cach-hssv-4010697-v.html

Ảnh minh họa/internet

Theo Chỉ thị này, gần đây, đạo đức, lối sống của một bộ phận thanh, thiếu niên có biểu hiện xuống cấp, lệch chuẩn; tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục, bạo lực, sử dụng các chất kích thích diễn biến phức tạp, có chiều hướng ngày càng gia tăng, đang là vấn đề quan tâm, lo lắng của toàn xã hội.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là do một số cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trong tỉnh chưa quán triệt, triển khai kịp thời và hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh niên và giáo dục thế hệ trẻ, chưa làm tốt trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục đạo đức, nhân cách cho thế hệ trẻ;

Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên. Nội dung, hình thức giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa của tổ chức Đoàn, Hội, Đội và nhà trường chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong bối cảnh tình hình mới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị nhằm tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, sinh viên nói riêng và thế hệ trẻ nói chung.

Trong đó, đáng chú ý là việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc chăm lo giao dục thế hệ trẻ, xem đây là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành và toàn xã hội nhằm giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức, lối sống văn hóa, hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ.

Triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 993/CT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT “Về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục".

Xây dựng các chuyên đề giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, hoạt động đoàn, hội, đội.

Người đứng đầu các cơ sở giáo dục phải có cam kết không để xảy ra tai, tệ nạn học đường trong nhà trường và liên đới chịu trách nhiệm về hành vi đạo đức do học sinh của trường gây ra ngoài xã hội.

Thiết lập các kênh thông tin về bạo lực học đường, các vấn nạn trong thanh, thiếu niên ở các cơ sở giáo dục (camera giám sát, hộp thư góp ý, đường dây nóng...) để chủ động tiếp nhận, xử lý kịp thời.

Xây dựng và nhân rộng các mô hình xã hội học tập, gia đình văn hóa, ông bà, cha mẹ, anh chị mẫu mực, con cháu hiếu thảo, trẻ em chăm ngoan, vợ chồng hòa thuận, gia đình đoàn kết, thương yêu nhau, bảo vệ cái tốt, cái đúng, chống lại cái xấu, cái ác.

Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan có kế hoạch chủ động kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tình trạng mua bán, lôi kéo thanh thiếu niên sử dụng chất ma túy, các chất gây nghiện, ảo giác; kịp thời phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các vụ việc xâm hại trẻ em.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai; theo dõi tổng hợp tình hình, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị…

Hải Bình

Tìm kiếm:✨

  • Bạo lực học đường, Học sinh sinh viên, Nhân cách, Quảng Trị, Đạo đức, Thế hệ trẻ, Lối sống, Chỉ thị, Tỉnh ủy, Theo chỉ thị, Chất gây nghiện, Hộp thư, Ban thường vụ, Gia đình văn hóa, Cái ác