Thứ Tư, 5 tháng 6, 2019

Báo Đầu Tư: Quảng Trị sẽ có Nhà máy sản xuất kim cơ khí với công suất 7.000 tấn sản phẩm/năm

Ngày 5/6, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quyết định số 1375/QĐ-UBND về việc cấp quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Thương mại số 1 thực hiện dự án Nhà máy sản xuất kim cơ khí và tấm lợp Phibrô Ximăng Đoàn Luyến.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Kinh tế, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đầu Tư, nguồn bài: https://baodautu.vn/quang-tri-se-co-nha-may-san-xuat-kim-co-khi-voi-cong-suat-7000-tan-san-phamnam-d101555.html

Dự án sẽ được triển khai tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà với diện tích sử dụng gần 37.000 m2.

Dự án có mục tiêu hoạt động, sản xuất kim cơ khí, sản xuất tôn PU cách nhiệt mang thương hiệu tôn xốp Đại Long, sản xuất tấm Phibrô Ximăng. Công suất thiết kế 7.000 tấn sản phẩm kim cơ khí/năm; 3 triệu m2 tấm lợp Phibrô Ximăng và 1,5 triệu m2 tôn PU cách nhiệt mang thương thiệu tôn xốp Đại Long/năm.

Địa điểm thực hiện dự án tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà (TP.Đông Hà, Quảng Trị) với diện tích sử dụng gần 37.000 m2. Tổng vốn đầu tư hơn 115 tỷ đồng. Thời gian hoạt động 50 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư lần đầu. Dự kiến đến tháng 12/2019, sẽ đưa toàn bộ các hạng mục của dự án đi vào hoạt động.

Dự án Nhà máy sản xuất kim cơ khí và tấm lợp Phibrô Ximăng Đoàn Luyến sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đầu tư về thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi về thuế nhập khẩu, ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất và các hình thức hỗ trợ ưu đãi đầu tư khác.

UBND tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu phía nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định cam kết. Tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, lao động, khoa học công nghệ và quy định của pháp luật có liên quan; phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan bảo đảm an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án…

Tiến Nhất

Tìm kiếm:✨

  • Khu công nghiệp nam đông hà, Tấm lợp, Đại Long, UBND tỉnh Quảng Trị, Ưu đãi đầu tư, TP.Đông Hà, Cách nhiệt, Cơ khí, Quảng Trị, Xốp, Thuế thu nhập doanh nghiệp, Của dự án, Nhà máy, Thuế nhập khẩu, Thuê đất