Thứ Ba, 16 tháng 4, 2019

Báo Quốc Hội TV: QUẢNG TRỊ DỰ ÁN ĐƯỜNG TRÁNH TP ĐÔNG HÀ CHỜ VỐN

Quảng trị, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV hôm nay, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khảo sát Dự án đường tránh phía Đông thành phố Đông Hà, đây là hoạt động nằm trong chương trình giám sát các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Quốc Hội TV, nguồn bài: http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2019/4/quang-tri-du-an-duong-tranh-tp-dong-ha-cho-von/231853

Tìm kiếm:✨

  • XIV, Đại biểu quốc hội, Đường tránh, Kỳ họp, Đông Hà, Quốc hội, Quảng Trị, Công trình, Ngân sách, Khảo sát, Giám sát, Dự án, Chuẩn bị, Công trình xây dựng, Ngân sách nhà nước, Cam lộ